1940: Het leven gaat verder ...

Uit de pers

De burgemeesters richten zich tot de bevolking en proberen met het gemeentebestuur de mensen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Er is veel zorg over alle verwoestingen (puin ruimen, herbouwen maar hoe?); anderzijds lezen we op de advertentiepagina's van de dagbladen dat het gewone leven weer terugkeert. Verschillende lokale ondernemers doen aanbiedingen voor herstel van woningen, interieur en meubilair. Tegelijkertijd blijkt dat langzaam aan de bezettende macht zijn invloed doet gelden: aanwijzingen en verordeningen dringen door op de krantenpagina's.
Op deze pagina een willekeurige verzameling van krantenberichten die een indruk geven van de stand van zaken in de eerste maanden. Wie nog meer wil lezen en zelf graag wil grasduinen in de advertentiepagina's, verwijzen wij naar de Krantenbank Zeeland.


burgm middelburg burgm vlissingen

Div berichten


(Klik op de berichten om meer te lezen)

TERUG NAAR DE HOOFDPAGINA MEI 1940