Walcheren

 INUNDATIE 1944


walcherenpuzzel-Kl

Een legpuzzel gemaakt ter gelegenheid van het dichten van de Nolledijk op 2 oktober 1945, mogelijk uitgegeven met het doel wat extra gelden bijeen te brengen voor de wederopbouw van het eiland. Uitgave Vroom & Dreesmann, Middelburg.  Klik op afbeelding voor vergroting


De Duitsers hebben zich hier ingegraven en van het eiland een vrijwel onneembaar fort gemaakt dat over land alleen maar bereikbaar is via de nauwe Sloedam. De geallieerden besluiten daarom het eiland onder water te zetten. Op 3 oktober 1944 bombardeerden de geallieerden de dijk van Westkapelle. Op 7 oktober volgden de Nolledijk in Vlissingen en de Zeedijk bij Rammekens. Dat daardoor een groot deel van Walcheren onderwater kwam te staan, was in Gapinge nauwelijks bekend Het eiland Walcheren is één binnenzee. Twee keer per dag stroomt het zeewater binnen. Er ontstaan diepe geulen, huizen staan op instorten, wegen zijn overdekt met slib en zand of verwoest. De meeste bewoners van de geïnundeerde gebieden zoeken een veilig heenkomen in een ander dorp.

In de laatste week van oktober heeft het water zijn hoogste peil bereikt. Ongeveer zeventig percent van het eiland staat dan onder water, alleen het gebied rond Nieuw- en Sint-Joosland en Arnemuiden blijft droog. Plus de hoge delen van het duingebied en de kernen van de steden en de meeste dorpen. Het is dan inmiddels zo hoog gestegen, dat ook de buitenwijken van Middelburg ontruimd moeten worden. Verrast door het water dat door het gat in de dijk bii Ritthem komt, moeten ook de bewoners van de Oude Vlissingseweg, de Segeersingel en de Seisweg de stad invluchten. De binnenstad raakt afgeladen vol. Behalve met mensen uit de buitenwijken zijn er vluchtelingen uit Vlissingen. In Middelburg wordt elk groot gebouw dat bewoonbaar gemaakt kan worden, gevorderd voor het herbergen van evacués. Volgens het verslag van  F. Koene - kort voor de bevrijding tot waarnemend burgemeester benoemd omdat NSB-burgemeester Meerkamp van Embden op de vlucht slaat - gaat het om achttien gebouwen, waaronder de Noorderkerk, de Doopsgezinde kerk, het gymnasium, de rijkskweekschool en drie bewaarscholen. Bovendien worden alle leegstaande huizen van geëvacueerde Middelburgers gevorderd en desnoods opengebroken om er evacués in te herbergen. Op 11 oktober telt de stad al zo n zesduizend vluchtelingen en in de weken daarna verdubbelt dat aantal bijna tot circa tienduizend.
Op zondag 17 oktober noteert de negentienjarige Marinus Sanderse, ambtenaar bij de Raad van Arbeid in Middelburg, die in Sint Laurens zit ondergedoken, in zijn dagboek: 'Een onafgebroken file van allerlei voertuigen, beladen met huisraad, vee en landbouwproducten trekt voorbij. De paarden lopen tot aan hun buik in het water. Varkens worden in het water geslacht, de lucht is vervuld van het schreeuwen van varkens en het loeien van koeien. De vest is op verschillende plaatsen buiten zijn oevers getreden en het water stroomt de singels op, waar de huizen onderlopen. Bij deze ellende komt nog dat het stormt en regent!
Bron: Verjaagd door vuur en water

 

Eind oktober brengt Seyss Inquart nog een bezoek aan Walcheren om daarna de rest van Nederland te verhalen over wat er gebeurd is. Lees meer

 

In zijn boek 'Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren noteert Mr. Van der Veur in het kort de problemen veroorzaakt door de inundatie en de vluchtelingen in de tweede helft van oktober 1944. Klik hier om zijn bevindingen te lezen.


Het eiland Walcheren is als een soepbord gevuld met zeewater. Door de gaten in de dijk heeft de zee vrij spel. Het dichten van die vier dijkgaten is een gigantische operatie.
Leven op overstroomd Walcheren. Zonder commentaar; de beelden spreken voor zich. Walcheren bevrijd na inundatie

De littekens van Walcheren
Sporen van de inundatie en de bevrijding van Walcheren:
Een zaterdag in mei 2004.We verlaten die ochtend per bus Miniatuur Walcheren in Middelburg om het échte Walcheren te  bezoeken, en dan vooral de plaatsen die in de maanden oktober en november 1944 werden gebombardeerd. Van de gids krijgen we een kopie van een pamflet uitgereikt. Duizenden van deze pamfletten – met de waarschuwing dat de bevolking onmiddellijk moest evacueren – werden op 2 oktober 1944 door geallieerde vliegtuigen boven Zeeland uitgestrooid. We lezen snel de tekst door en voelen ons ramptoeristen.
Lees en bekijk het verslag van deze tocht.
Bron: De Wete, periodiek van de Heemkundige Kring Walcheren


StLaurens Kerklaan

Walcheren 1944

In Biggekerke:

Adrie Clarisse woont met zijn ouders in hun gehavende huis aan de Kerkring van Biggekerke:middelburg inundatiemonument
'Toen de Nolledijk bij Vlissingen kapot was gegooid, kwam het water snel hoger, maar het gebied rond de kerk bleef meestal droog. Dus ons huis ook. Alleen bij een hoge vloed kwam daar ook water. Ik ben nog eens mee geweest om schapen te halen, die tot hun buik in het water stonden op een hoog stukje weiland. Maar omdat er veel te weinig te weten was voor die beesten, hadden we veel noodslachtingen. Ik heb nog nooit zoveel vlees gegeten als toen.' 'Ik hoor moeder nog kreunen: 'Alweer vlees..!', zegt Marga van Dijk. Ze is met haar moeder en broer vanuit Vlissingen gevlucht en in een zomerhuisje bij het strand van Vrouwenpolder terecht gekomen. En ook op dat dorp zijn er aan de lopende band noodslachtingen: 'Je wist het vlees gewoon niet op te krijgen, zoveel als er toen was.'
Adrie Clarisse: 'Midden op het Kerkplein van Biggekerke stond een dorsmachine te draaien, want er was graan nodig voor brood. De boeren voerden met vlotten het graan aan uit de schuren in de omgeving en dat werd dan gedorst. Maar toen gingen op een kwaad moment de geallieerde vliegtuigen die dorsmachine beschieten! Terwijl de Duitsers allang weg waren van het dorp’
Maaike Mol: 'Toen de Duitsers naar het duingebied waren getrokken, waren we weer onder elkaar. En hoe erg alles ook was, toch ben ik blij dat ik het heb meegemaakt. Want er was meer saamhorigheid op het dorp dan ooit, we gingen allemaal naar één kerk, we zongen samen en de kerk zat vol. Dat kon allemaal toen. En als je onderweg was gestrand, dan hing er altijd wel ergens een handdoek bovenaan de trap als teken dat je daar op de zolder kon slapen’
Bron: Verjaagd door vuur en water


Walcheren, 3 oktober 1944

 

Ook Walcheren verbloedt!

Haar bloed is zout, 

Het lekt uit open wonden 

van het gelaat 

dat gaaf en lieflijk was, 

doch nu geschonden … 

Uit de verstarde oogen 

zijpt de zee 

van zout’.

(Elisabeth van Maasdijk)


inundatiekaart

 

 

In de loop van 1945 verschijnt de bundel : Burgers in bezettingstijd. Daarin wordt onder meer in een zestal thema's ingegaan op de ervaringen in oorlogstijd. In het onderdeel Verwoesting, van H.H. Felderhof, lezen we ook over Zeeland, met name over Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Lees dit verslag van een ooggetuige.