Oorlogslachtoffers: speurpagina

 

kamp dk1 kamp dk3

Veel gegevens over slachtoffers van het naziregime, over tewerk-gestelden en kampgevangenen, over oorlogsmisdadigers en omgekomen militairen zijn tegenwoordig online beschikbaar. Veel archieven hebben delen van hun bestanden gedigitaliseerd; anderen hebben websites met achtergrondinformatie en namenlijsten gemaakt. Op deze speurpagina vermelden wij de ons bekende digitale en online te raadplegen bestanden en overizchten. Wij hopen daarmee allen die op zoek zijn naar gegevens over personen een dienst te bewijzen.

 

gijzelaars2

 

Lees meer...

Zeeuwse oorlogsslachtoffers

Informatie over oorlogsslachtoffers uit Zeeland vindt u in de eerste plaats in de databankgegevens van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Daarnaast zijn er enkele gemeenten die over een eigen digitale lijst van oorlogsslachtoffers beschikken.

 

1. Bevrijdingsmuseum Zeeland
Databases Oorlogsslachtoffers en gebeurtenissen: in de database proberen we alle slachtoffers van oorlogsgeweld in Zeeland een plaats te geven. We kijken of een persoon geboren, woonachtig of overleden is in Zeeland. Ook personen waarbij dit niet het geval is maar toch een band hebben met Zeeland kunnen in de database worden opgenomen.

Direct zoeken naar:

Gesneuvelde militairen per gemeente of land waar zij zijn gesneuveld.

Burgerslachtoffers per gemeente of land waar zij zijn omgekomen.

 

Lees meer...

Dwangarbeid in Duitsland

Vaak wordt gedacht dat de grote razzia van november 1944 bedoeld was om dwangarbeiders voor de Duitse oorlogsindustrie te werven. In werkelijkheid was dat echter een bijkomstig doel. De bezetter wilde door middel van de razzia in de eerste plaats alle weerbare mannen uit West-Nederland verwijderen. Daarmee hoopte zij te voorkomen dat ondergrondse strijders de Duitse troepen tijdens het oprukken van de geallieerden zouden tegenwerken. Toch vormde de Arbeitseinsatz wel het kader waarin dergelijke razzia’s konden plaatsvinden. Duitsland had de ‘totalen Krieg’ ingezet en maakte zich op voor de laatste verdediging. Spoorwegen moesten worden gerepareerd, tankwallen moesten worden gegraven.

Veel informatie over afzonderlijke personen vindt u vooral in allerlei archieven. We geven hieronder slechts een aantal verwijzingen.

 

Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940 - 1945
Deze Stichting is op 3 augustus 2004 te Apeldoorn opgericht en heeft als doelstelling de herinnering in stand te houden van de razzia’s die in 1944 in Apeldoorn hebben plaatsgevonden.Met name de verschrikkingen die de dwangarbeiders hebben moeten ondergaan op weg naar en tijdens hun verblijf in kamp Rees te Duitsland.Met deze website willen we de mensen informeren omtrent de omstandigheden waarin en waaronder men als dwangarbeider heeft moeten zien te overleven.

 

Lees meer...

Geallieerden en Duitsers

Waar vinden we oorlogsgraven?

Behalve de al vermelde Oorlogsgravenstichting zijn er ook van Geallieerde en Duitse zijde organisaties die zich met het onderhoud van oorlogsgraven bezighouden.

Verder zijn er ook andere overzichten dan die van de OGS waar het oorlogsgraven in Nederland betreft. Ook daarvan noemen we hier een aantal.

Holten Can4 Holten Can10

 

Lees meer...

Joodse slachtoffers

yad vashem memorial

De meest bijzondere en veelomvattende bron over de Joodse slachtoffers uit Nederland is zonder twijfel het Digitaal monument Joodse gemeenschap in Nederland . Alle personen die in het Monument zijn opgenomen hebben een eigen

persoonspagina waarop zij worden herdacht. Op de persoonspagina staan de basisgegevens van de betreffende persoon. Daarnaast is, waar mogelijk, het gezinsverband gereconstrueerd. ADVIES: Lees eerst de 'toelichting'  bij deze website.
De tweede bron die we vermelden, is Dutch Jewry: Research of the family history and the family inheritance of Dutch Jewry. The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. (Engelstalige site; presentatie in het Nederlands wordt voorbereid)
Verschillende gemeenten hebben ook afzonderlijke overzichten online van omgekomen Joden uit hun regio.

Lees meer...

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers en Gesneuvelden
Veel mensen hebben op een bepaalde manier schade ondervonden door de oorlog. Sommige groepen zijn vervolgd en gestorven in kampen, anderen zijn gefusilleerd, weer anderen zijn het slachtoffer geworden van oorlogshandelingen, zoals bombardementen. Daarnaast zijn er ook nog ontelbare mensen huis en haard kwijtgeraakt in de oorlog.
fusillade3 U vindt in dit hoofdstuk onder meer verwijzingen naar De Erelijst van Gevallenen, de Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen, de database van de Documentatiegroep 40-45 en een database Oorlogsvermisten.

 

Lees meer...

Oorlogsgravenstichting

Toelichting Slachtofferregister
Wapen OGSMomenteel heeft de Oorlogsgravenstichting de namen van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers geregistreerd. De door ons vastgelegde personalia zijn gebaseerd op de gegevens die vermeld staan in de geboorte- en overlijdensakte van dat slachtoffer. De belangrijkste gegevens zoals personalia, grafligging en grafinrichting zijn vastgelegd in het Slachtofferregister van de Stichting.  Deze gegevens zijn on-line beschikbaar en te raadplegen via deze website. De gegevens in het Slachtofferregister worden regelmatig bewerkt en aangevuld. Helaas is het niet uit te sluiten dat daarmee onbedoelde fouten gemaakt worden. Bent u van mening dat er in het Slachtofferregister een fout staat, dan stellen wij het bijzonder op prijs indien u die - bij voorkeur met een schriftelijk bewijsstuk - onder onze aandacht brengt.

 

Lees meer...