De brand ('bombardement') in de pers

Geteisterde stad Seyss Inquart2 Treinenloop
  Middelburg-schade2 Bij een aantal berichten kunt u erop klikken om het volledige bericht in beeld te krijgen.   Stadsnieuws3-kop

bericht-slachtoffers-1juni40

Mbg bluswerkzaamheden 170540

 Stadsbrand 240540 (Bron: De Zeeuw, 24 mei 1940)

 

 

 

Een week na de rampdag, op 24 mei 1940, schreef de regionale pers voor het eerst inventariserend over de omvang van de schade. Ook kwamen enkele ooggetuigen aan het woord, maar over de schuldvraag werd niets vermeld. Het Twentsch Dagblad “Tubantia” had daar een dag eerder wel aandacht aan besteed en motiveerde dat de Duitsers de stad hadden gebombardeerd omdat de Fransen zich daarin hadden verschanst.  Op 31 mei verscheen in meerdere nationale en regionale dagbladen een artikel over de rampzalige gebeurtenissen in Middelburg. Dat was ontleend aan een interview met burgemeester van Walré de Bordes als ooggetuige, en was door het Algemeen Nederlands Persbureau (A.N.P.) verspreid. Voorafgaande aan de plaatsing had de Telegraaf nog een aanvullend interview met de burgemeester gehad. Het ongeloof was groot bij het lezen van ...Thans wisten wij dat Fransche granaten daarvan de oorzaak waren. [het beschieten van Middelburg] Wij konden dat uit de schietrichting opmaken….  Er ontstond ophef onder de Middelburgse samenleving: dat kon niet waar zijn. De burgemeester deed er goed aan om zijn persoonlijke belevingen niet meer openbaar uit te spreken.  En ook de brandweercommandant deed er het zwijgen toe na eerder per proces verbaal verklaard te hebben dat de artilleriegranaten vanuit het zuiden in Middelburg waren terechtgekomen.  En ook de rapportages van Nederlandse officieren over Franse beschietingen deden er niet toe.
Bron: Ton Goossens in: Nehalennia, maart 2015.

affiche hulpverlening 1940


Stadsbrand musea(Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 20 mei 1940)


                                                              

Verbrande of verwoeste percelen Vernielde openbare gebouwen
Woonhuizen 253  Raadhuis Markt
Winkels met woonhuizen (diverse) 116  R.K. Kerk Noordstraat
IJzerwinkels met woning 4  Koorkerk Koorkerkhof
Modezaken 16  Nieuwe kerk Groenmarkt
Electriciteitswinkels met woning 4  Vrijzinnige kerk St. Pieterstraat
Drogisterijen met woning 2  Waalsche kerk St. Pieterstraat
Schoenwinkels met woning 6  R.K. school Wal
Juwelierszaken met woning 7  Gemeentelijke school Lange Delft 
Bakkerijen met woning 17  Gemeentelijke school Haringplaats 
Kapperszaken met woning 8  Ged. R.H.B.S St. Pieterstraat
Café's met woning 20  Oost Indisch Huis Rotterdamsche kaai 
Bazars met woning 5  Botermarkt Korte Burg
Meubelzaken met woning 3  Abdijgebouwen Abdijplein
Sigarenwinkels met woning 6  Abdijtoren Koorkerkhof 
Slagerijen met woning 8  Provinciale Blbliotheek  Lange DelÍt 
Hotelbedrijven 5  Voorm. Bank van Leening St. Janstraat
Kantoren met woning 17  R.K. Zusterhuis Lange Burg 
Bankbedrijven met woning 5 Diaconiehofje  Lombardstraat 
Garages met woning 4  Aantal panden in de geheele gemeente  4700
Pakhuizen 60  Verwoest buiten het geïnundeerde gebied  687
Schildersbedrijven 5  Ernstig beschadigd buiten het geïnundeerde gebied  300
Bierbottelarijen 4  Licht beschadigd buiten het geïnundeerde gebied  1000
 Onbeschadigd buiten het geïnundeerde gebied  413
 In het geïnundeerde gebied staande  2300

In October en November 1944 werden een 40-tal woningen geheel verwoest, terwijl een groot aantal meer of minder ernstig werd beschadigd.

Bron: J.PH.Koene , in: Middelburg vóór en na de bevrijding


Middelburgers overleden (aangetroffen) in of buiten Middelburg op 17 en 18 mei 1940:
Adriaan Melse   Middelburg
Lodewijk Polvliet Middelburg
Cornelia Frederica Wiessner-van der Bliek Middelburg
Tannetje Janse Middelburg
Johanna Frijke Ludikhuize Middelburg
Johanna Catharina Harthoorn Middelburg
Leintje de Graaf-Davidse Serooskerke (W)
Jan Pieter Hendrik de Graaf Serooskerke (W)
Johannes Schot Domburg
Antonie Petrus Woerkens Oostkapelle
Niet Middelburgers overleden (aangetroffen) op het grondgebied van Middelburg op 17 en 18 mei 1940 (inclusief militairen):
Catharina Provoost Domburg
Franciscus Karel Heijnen Eindhoven
Johannis Frenks Vlissingen
Wilhelmina Catharina Jonckman Vlissingen
Willem Zonneveld, matroos/marineschrijver Schiedam
C.D.T. Toublanc, Franse soldaat Frankrijk
Vier niet te identificeren Franse soldaten Frankrijk
Na 18 mei overleden ook nog mensen aan hun verwondingen, waaronder J. Missaar, opperkonstabel bij de marine.

 Bron: Zeeuws archief