Educatie

De directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork stelt dat het steeds moeilijker wordt het verhaal van de oorlog op een goede manier op jongeren over te brengen. Vragen als: “Wat moet en kan ik deze leerlingen bijbrengen en hoe doe ik dat het beste?” en “Hoe meet ik de resultaten?” moeten volgens Mulder wetenschappelijk onderbouwd beantwoord worden. Daarom pleit hij dus voor de nieuwe leerstoel.

Mulder: ‘Nooit meer Auschwitz’. Dat is de opdracht die we de jongere generaties menen te moeten meegeven. Op hun schouders leggen we de last om lessen uit het verleden te trekken. We betrekken basisscholen en oudere leerlingen bij herdenkingen en andere activiteiten, en stimuleren docenten een vervolgingsplek als Westerbork te bezoeken, soms zelfs de reis naar Auschwitz te ondernemen. En op die plekken vertellen we hen van de verschrikkingen die er zijn gebeurd. En dan komt het allemaal goed: ‘Nooit meer Auschwitz!’”.


Op deze pagina vermelden we verwijzingen naar educatief materiaal dat online beschikbaar is. Materiaal dat u op het scherm kunt bekijken en wellicht ook kunt uitprinten. Er bestaat ook materiaal dat uitsluitend op papier verkrijgbaar is, zoals lesbrieven en boeken. Omdat we niet volledig kunnen zijn, beperken we ons hier tot het online educatief materiaal.

 

LESMATERIAAL OVER (EEN DEEL VAN) ZEELAND

 

 Wist jij dit over de oorlog?

 

Walcheren 40-45

Een website voor jong en oud, met een aanzienlijke informatieve ondersteuning voor 'jong' : de huiswerkhulp. Vooral te gebruiken bij spreekbeurten en werkstukken over Walcheren tijdens de tweede wereldoorlog. De site is gemaakt door museum Het Polderhuis in Westkapelle.

 

Educatieproject van het Gemeentearchief van Goes.
Er zijn diverse thema's, bestemd voor en als project uitgewerkt door het Calvijn College. Wij verwijzen hier naar het thema Tweede Wereldoorlog . De introductieles en de individuele opdrachten zijn te downloaden.

 

Sporen van WWII

Een educatieve ontdekkingstocht voor vmbo 3 en havo/vwo 2 In Zeeland heeft de Tweede Wereldoorlog duidelijke sporen achtergelaten. Met de webquest Sporen van WWII gaan leerlingen zelf op zoek naar verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Ze kruipen in de huid van een fotograaf, burger, verzetsstrijder of historicus en doen onderzoek naar een zelfgekozen locatie. Wat is hier gebeurd? Wat waren de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Zeeland? Hoe was de situatie op andere plekken aan de West-Europese kust? De gevonden informatie verwerken ze in een filmpje, verslag, PowerPoint, collage, infographic of brief. De webquest bestaat uit vijf stappen, nuttige informatiebronnen en een interactieve kaart. De webquest is geschikt voor vmbo 2 en havo/vwo 3, voor het vak geschiedenis. Sporen van WWII is gemaakt in opdracht van Provincie Zeeland en Gemeente Middelburg.

 

Lesbrief 'De Bevelanden in oorlog'
De Bevelanden in oorlog is een lesbrief over de Tweede Wereldoorlog in Zuid- en Noord-Beveland. Gemaakt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs maar ook geschikt voor volwassen. Deze lesbrief is verschenen in samenhang met het door boekhandel 't Paard van Troje te Goes uitgegeven boek 'De oorlog in stukken. De beleving van de jaren 1940-1945 op de Bevelanden'. Auteur: F.H. de Klerk. (pdf-bestand)

 

Middelburg verwoest en herbouwd

In dit webproject ‘Middelburg verwoest en herbouwd’ vind je informatie over Middelburg tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, in teksten, prenten, foto’s, documenten en videofragmenten. In Het archief vind je een selectie van materiaal uit het Zeeuws Archief.
Het materiaal is verdeeld over drie thema’s:
* De verwoeste stad
* De tijdelijke stad
* De nieuwe stad

 

Lesbrief 'Een vergeten oorlogsmonument in Wissenkerke'

Over de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven. Maar wat gebeurde er in de laatste twee jaren op Noord-Beveland? Een actie die grote gevolgen had! Op de begraafplaats van Wissenkerke staat het grafmonument voor Andries Dieleman, geboren op 2 april 1908 te Wissenkerke en gefusilleerd op 11 september 1944 te Valkenisse. Een vergeten oorlogsmonument in Wissenkerke en op Noord-Beveland.
Uitgave van gemeentearchief/Historie Noord-Beveland.

 

Kaboem! Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee
Doelgroep: Primair onderwijs groep 8
Kaboem! is een lessenserie over de geallieerde vliegtuigen die boven Goeree-Overflakkee vlogen en waarvan enkele zijn neergestort. Een minder bekende episode uit de Tweede Wereldoorlog die specifiek bij de geschiedenis van het eiland hoort. Aan de hand van authentieke bronnen krijgen de leerlingen informatie over het leven op het eiland ten tijde van de oorlog en vervolgens gaan zij met bronnenmateriaal aan de slag om meer te weten te komen over de crashes, de vliegeniers en wat dit voor sommige eilandbewoners betekende.

 

Zeeland stripboek

"Zeeland Strip, 2000 jaar geschiedenis" is geschreven door Jan Zwemer; de tekeningen zijn van Danker Jan Oreel.

Dit boek , en meer historische stripverhalen, is een uitgave van Boekhandel/uitgeverij Paard van Troje, Goes 

U kunt dit en andere boeken hier online bestellen (Vanaf € 15,00 geen verzendkosten).

Bekijk enkele pagina's: Overgave en Atlantikwall en Slag om de Schelde .

 


LESMATERIAAL OVER ALGEMENE THEMA'S OF ANDERE DELEN VAN NEDERLAND

 

Atlantikwall
De Verborgen Grens is het educatieve project over de Atlantikwall in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland en Friesland. De Verborgen Grens is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en bestaat uit drie lessen. Lees meer hierover op de website van Zeeuwse Ankers.

 

Nieuwe vrienden
Educatieve strip met lesmaterialen en training over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie voor jongeren van 11 tot 14 jaar. Hoe ontstaan nieuwe vriendschappen? Wat doe je als iemand wordt buitengesloten? Er is ook een digitale les voor het basisonderwijs over dit onderwerp: klik hier.
Anne Frankstichting

 

Sporen van Wereldoorlog2 / webquest Friesland

 

Sporen van Wereldoorlog2 / webquest Noord-Holland

 

Sporen van Wereldoorlog2 / webquest Zuid-Holland

Zie voor de toelichting bij onderdeel Lesmateriaal Zeeland

 

Kiezen in de oorlog
‘Kiezen in de oorlog’ is een spannend verhaal dat de hele oorlogsperiode van begin 1940 tot na de bevrijding beslaat. Hoe was het om jong te zijn tijdens de bezetting? Wat betekende het om lid te zijn van de Jeugdstorm of in een NSB-gezin op te groeien? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Waarom vielen er nog zoveel doden in die laatste oorlogswinter? Informatie en online lesbrief.

 

Lespakket Ellis en Bernie
Ellis & Bernie is een lespakket over discriminatie en Jodenvervolging voor de onderbouw van het VMBO. Het lesmateriaal bestaat uit een korte film (30 minuten), een serie filmclips, zes lessen, een docentenhandleiding en een werkboekje. Het liefdesdrama van Ellis Cohen Paraira en Bernie Spier haalt dit moeilijke thema naar de belevingswereld van de leerlingen. Ze kunnen zich beter voorstellen hoe het voelt om niet meer vrij te zijn, te moeten onderduiken en vervolgd te worden. Aan de hand van dit waargebeurde verhaal krijgen ze meer inzicht in de gevolgen van discriminatie en Jodenvervolging. Ellis & Bernie is een non-profit project waar alle vmbo-scholen (en ook andere scholen) kosteloos gebruik van kunnen maken.
Na het bekijken van een of meerdere films kunnen leerlingen toetsen wat ze hebben gezien aan de hand van digitale lesblokjes. Ze worden uitgedaagd daarbij gebruik te maken van het vele bron- en beeldmateriaal op de website.

 

Een leven verloren
In de oorlog en daarna zijn meer dan honderdtachtigduizend mensen omgekomen door oorlogsgeweld. Van een paar van hen lees je hier het verhaal. De Oorlogsgravenstichting is opgericht om graven en monumenten te onderhouden, maar wil ook de herinnering levend houden.

 

Oorlogskinderen
Hoe was het leven tijdens de bezetting? Hoe was het om kind in de Tweede Wereldoorlog te zien? Neem hier kennis van de verhalen van onbekende en bekende Nederlanders. [Museon, Den Haag]

 

Vrijheid geef je door
Een digiles van de stichting 4&5 mei

 

Het verraad van Benschop
September 1944, ze denken dat de oorlog voorbij is. Even na Dolle Dinsdag gaat een grote groep verzetsstrijders met onderduikers op de foto in het Utrechtse dorpje Benschop. Maar de bevrijding komt nog niet en de groep wordt verraden. Op 13 februari 1945 vallen de Duitsers het dorp binnen. Er wordt geschoten, aan beide kanten vallen doden. Vier dagen later komen de Duitsers nog een keer terug. Zeven verzetsstrijders worden op het erf van een boerderij geëxecuteerd.
Een les uit de serie Andere tijden in de klas. Handleiding met vragen is ook beschikbaar.

 

Oorlogsschriften
Op deze website staan de tien Oorlogsschriften van To Hofstra. De Oorlogsschriften gaan over de Tweede Wereldoorlog in haar woonplaats Sneek. Als de oorlog uitbreekt, is To 16 jaar oud. Ze beschrijft in haar schriften de dagelijkse gang van zaken en bewaart allerlei materialen die te maken hebben met de oorlog. De opdrachten brengen je in aanraking met alles wat To beleefde.

 

Tweede Wereldoorlog: opdrachten
Webpad tweede wereldoorlog (Yurlspagina), geschikt voor bovenbouw basisonderwijs

 

Portal digitale lessen
Deze portal biedt diverse digitale lessen over de Tweede Wereldoorlog, het voorkomen van vooroordelen en discriminatie en achtergronden bij herdenken en vieren.

 

Nooit voltooid verleden
Sporen van de Holocaust in Sobibor opgegraven - lesmateriaal voor de onderbouw voortgeet onderwijs

 

Tante Roosje
Deze educatieve site - voor PO en VO - is gebaseerd op het verhaal van de joodse Roosje Glaser zoals beschreven door haar neef Paul Glaser in Dansen met de vijand. Het oorlogsgeheim van tante Roosje. Aan de hand van uniek bronmateriaal komen de leerlingen op een vernieuwende wijze in aanraking met de Shoah. Centraal staat de vraag: 'Waarom handelen mensen zoals ze handelen?' Leerlingen worden geconfronteerd met dilemma's waarvoor tante Roosje kwam te staan en de keuzes die zij daarin maakte. De dilemma's zijn tijdgebonden maar ook tijdloos en in een periode van opnieuw opduikend antisemitisme en andere vormen van discriminatie zeer relevant. Geschiedenis en burgerschap gaan hier hand in hand.

 

Oogetuigen
Een GRATIS lespakket waarin leerlingen in aanraking komen met gebeurtenissen die in de buurt hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Door re-enactments wordt de geschiedenis tot leven gebracht. Door persoonlijke verhalen van mensen uit de eigen regio krijgen leerlingen een beeld van de gebeurtenissen die in de buurt hebben plaatsgevonden.
Er zijn 12 lespakketten gemaakt, één voor elke provincie. Het lespakket bestaat uit 5 lessen met voor elke les een docentenhandleiding, lesbrief voor de leerlingen en slides voor op het scherm. Voorbereidingstijd is maximaal 15 minuten.