Oostende/Raversijde

De batterij Saltzwedel neu/Tirpitz in Raversyde maakte deel uit van de westelijke bescherming van de kustwateren voor de haven van Oostende. Havens werden extra versterkt, zeker naarmate de oorlog vorderde. Dat gebeurde ook in 0ostende, een zwaartepunt in het Belgische stuk van de Atlantikwall waar zich een Duitse torpedobootbasis en een landingsplaats voor watervliegtuigen bevond. Alle verdedigingselementen van 0ostende maakten organisatorisch deel uit van een Stützpunktgruppe. Dat begrip sloeg op strategisch belangrijke plaatsen die verschillende steunpunten nodig hadden, met elk hun batterijen, bunkers, versperringen enzovoort, en ook met radar en extra luchtafweer. De Stützpunktgruppe Ostende telde zowel veldbatterijen die landinwaarts lagen ter ondersteuning van de kustverdediging, als kustbatterijen. Er stonden op het grondgebied van Oostende dan ook tal van bunkers: op de kustlijn, in de haven en in het achterland.
Echt zware geallieerde aanvallen waren er aan de Belgische kust niet en de Duitsers bliezen begin september 1944 vrij snel de aftocht. Hierdoor komt het dat na de oorlog heel wat bunkers nog intact waren, ondanks het Duitse plan om ze bij een eventuele aftocht te vernietigen. ln Raversyde werd alleen geschut onklaar gemaakt. Een groot deel van de bunkers werd na de oorlog verwijderd omdat ze 'in de weg stonden' en als nutteloos werden beschouwd, Een kleiner aantal bleef bewaard en werd voor andere doelen gebruikt. Inmiddels zijn al verschillende overblijvende restanten als monument beschermd.
 
Voor de batterij Saltzwedel neu/Tirpitz heeÍt prins Karel, de broer van koning Leopold lll, er persoonlijk voor gezorgd dat ze intact is gebleven. Alleen de munitie werd verwijderd. De batterij werd in 1995 voor het publiek opengesteld. De oorlogsconstructies zijn voor die gelegenheid ook in hun oorspronkelijke staat hersteld en de bunkers werden heringericht met authentieke voorwerpen en meubilair. Er zijn ook originele en exacte replica's van artilleriestukken te zien.  Al in 1993 werden op hetzelfde domein de batterij Aachen uit de Eerste Wereldoorlog en een reeks bunkers van Festungspioniere uit de Tweede Wereldoorlog opengesteld. Raversijde is een museum / openluchtmuseum van de Atlantikwall waarvan de fortificaties, samen met de andere ten noorden van Oostende tot aan Koksijde, naadloos aansluiten bij die van Groede en Breskens. Onderstaande beelden geven een indruk van het bunkercomplex Salzewedel neu. (Het complex Aachen en dat van de Festungspioniere waren in 2016 niet toegankelijk wegens renovatiewerkzaamheden.)
"Deze site is in Europa één van de best bewaarde overblijfselen van de Atlantikwall. In het openluchtmuseum werden de constructies met de grootste zorg in hun oorspronkelijke staat hersteld en met authentieke voorwerpen en meubilair heringericht. De reconstructie mag als een voorbeeld beschouwd worden. Lichte en zware artilleriestukken en zoeklichten staan op hun oorspronkelijke plaats opgesteld. Het leven van de manschappen wordt in natuurgetrouwe diorama’s geëvoceerd."